Team Coaching

Als organisatie wil je voortdurend investeren in je medewerkers. Zij zijn je belangrijkste kapitaal. Medewerkers maken de organisatie en zij hebben unieke talenten. Verdere ontplooiing van deze talenten worden via een coachingstraject doorontwikkeld. Wat zijn de ambities van de medewerker en hoe passen deze binnen de organisatie? Hoe kunnen gewenste resultaten behaald worden? Met het SeeMeCoachingstraject worden doelen bereikt. Antwoorden zitten in mensen. Een coachingstraject kan bij SeeMeCoaching op verschillende manieren. Vanuit de kracht en het talent van de medewerker en in de lijn van de ambities van de organisatie. Meer aandacht voor het individu en het team leidt tot meer rendement, een betere samenwerking en een grotere loyaliteit.

De-kracht-van-het-team-traject

Elke organisatie wil een team dat effectief samenwerkt, de onderlinge verschillen optimaal benut en positieve resultaten oplevert. Meer innovatie en creativiteit. Een hoger niveau van probleemoplossend vermogen. Welke substantiële bijdrage kunnen jouw medewerkers leveren, zodat zij het verschil maken? Is het voor het team duidelijk wat de missie van de organisatie is? Wat is het doel van hun afdeling en waar zijn zij zeer sterk in? Aan de hand van verschillende wetenschappelijk onderbouwde interventies zal SeeMeCoaching met het team dieper ingaan op de dynamiek, de kracht en de ontwikkelingsmogelijkheden van deze unieke groep mensen. Hoe creëer je een team dat betrokken is, feedback geeft, bevlogen is en waarin de prestaties en productiviteit nog verder groeien? Welke rol heeft iedere medewerker in zijn unieke bijdrage in het team? Dit traject is altijd op maat gemaakt na een uitgebreid gesprek met de organisatie en het team.

Teamontwikkeling

Teamontwikkeling levert de volgende resultaten op:

 • De heldere purpose van de organisatie, deze kennen en uitdragen
 • Duidelijke focus op teamdoelen en individuele verantwoordelijkheden
 • Intrinsieke motivatie om zaken continue te verbeteren
 • Vergroten eigenaarschap teamleden
 • Een open cultuur waarin veiligheid heerst
 • Respectvol en behulpzaam met elkaar omgaan
 • Bereidheid om die extra stap te zetten
 • en als belangrijkste resultaat: bevlogen medewerkers.

Team coaching kan in verschillende vormen worden aangeboden. Bedrijven veranderen snel. In de hectiek van de dag vergeten we wel eens met elkaar te sparren. Doelen en ambities neer te zetten en elkaar beter te leren kennen zodat de samenwerking ook beter gaat. Vaak blijkt het einddoel niet helder voor ogen te zijn zodat veel verandertrajecten mislukken. Daar gaan we eerst mee aan de slag. Via een tweedaagse training of via een traject verspreidt over meerdere maanden. Individuele en team DISC analyses zijn meestal onderdeel van het traject. Individueel krijg je meer hierdoor inzicht in persoonlijke kwaliteiten, de voorkeuren en behoeftes achter gedrag en waar jij mogelijk energie verliest. Bij teams gaat het vooral over de optimale samenstelling en elkaar beter leren begrijpen waardoor je meer op dezelfde golflengte met elkaar kunt communiceren. Hierdoor begrijp je elkaar veel beter!

Leiderschapsontwikkeling

Om richting te kunnen geven aan de ontwikkeling van anderen is het essentieel dat je effectief leiding kunt geven aan jezelf. Inspirerend leiderschap gaat over hoe jij jouw normen en waarden inzet in jouw bedrijf en team. Leiderschap gaat over impact en beweging creëren. Het gaat over energie en richting geven.

Een inspirerende leider omschrijft zich als volgt:

 • Ik kan anderen in beweging zetten en ben gedreven in mijn werk en daarbuiten
 • Ik kan anderen stimuleren en aanmoedigen zonder druk te gebruiken
 • Ik word gedreven door innerlijke drijfveren
 • Ik kan anderen aanzetten, uitnodigen, prikkelen om hun comfortzone te verruimen en keuzes te maken
 • Ik kom aanstekelijk over en kan medewerkers ( zo af en toe) in vuur en vlam zetten.

SeeMeCoaching biedt, mogelijk parallel aan de teamsessies, een individueel coachingstraject aan gericht op het vergroten van de impact van jou als leider. Om de grootste impact te hebben in een ontwikkeltraject bij een (management-) team vraagt het ook veel van de leidinggevende. Een herziene aanpak en een andere inzichten creëren richting en resultaat.

Zelfontplooiingstraject

SeeMeCoaching helpt om de verdere ontplooiing van de medewerker in gang te zetten en te borgen. Waar zit zijn of haar kracht en hoe kan die nog verder groeien? SeeMeCoaching helpt om werkgerelateerde doelen te verwezenlijken, vanuit de talenten van de persoon. Als coach helpt SeeMeCoaching de ander leren. Niet door te onderwijzen maar door te inspireren en te ondersteunen. Op zoek naar datgene waar de medewerker voor staat. Naar zijn of haar intrinsieke motivatie – the ‘Why”- Nieuwe gewoontes aanleren kost tijd en veel oefening wat tijdens dit traject verankerd zal worden. Een traject dat persoonlijk, inspirerend en effectief is. SeeMeCoaching helpt medewerkers met deze nieuwe vaardigheden. Voor langere termijn. Alleen op die manier heeft het een duurzaam effect mensen te trainen.

SeeMe als coach?

SeeMeCoaching werkt vanuit de gedachtegang dat iedereen kan bereiken wat hij of zij wil. SeeMeCoaching coacht vanuit de kracht en de mogelijkheden van de persoon, omdat in de kern alles aanwezig is. Waar staat de medewerker of het team voor? En waar staan ze achter? Waar gaan ze voor? Ik werk vanuit het systeem van het team, de medewerker en de organisatie. De team coaching gesprekken zijn gericht op het brengen van nieuwe inzichten, het inleiden van veranderingen en het ondersteunen van het behalen van doelstellingen. Voor het management, de medewerker en/of het team.

Team coaching

Wil je meer informatie over één van bovenstaande team coaching trajecten? Vul onderstaand formulier in, bel 06-52482110 of stuur mij een whats app berichtje en ik neem zo snel mogelijk contact met je op.