Wat is DISC?

Het DISC model brengt iemands voorkeursstijlen, sterke kanten, communicatie en groeimogelijkheden in kaart. DISC vergroot de kennis van gedrag en helpt communicatie conflicten op te lossen en te vermijden. Inzicht in eigen gedrag vergroot individuele effectiviteit binnen organisaties en stimuleert het benutten van talenten.

DISC bestaat uit 4 verschillende hoofdstijlen (D, I, S, en C) en is krachtig door zijn eenvoud. Het DISC model geeft inzicht in communicatiestijlen en voorkeuren en is veelzijdig toepasbaar. Hieronder een overzicht van de basis kenmerken van de verschillende typen:

 • Dominant extravert en controlerend direct, gedreven, prestatiegericht, besluitvaardig, neemt leiding en is proactief.
 • Invloed extravert en positief ingesteld, enthousiast, makkelijke prater, impulsie en verbaal sterk.
 • Stabiel introvert en betrokken, bescheiden, vriendelijk, attent, team player en harmonieus.
 • Consciëntieus introvert en weloverwogen, observator, afwachtend, precies, analytisch en nauwkeurig.

Wat zijn drijfveren?

De drijfverenanalyse brengt je belangrijkste motivatoren in kaart. Waarom vertoon je dit gedrag? Wat maakt dat je in beweging komt? Vanuit welke waarden en motivatie handel je? Waar heb je een aversie tegen? Ook wordt duidelijk op welke vlakken verdere ontwikkeling mogelijk en reëel is.

DISC grafiek

DISC gedragsanalyse rood groen geel blauw

Toepassing DISC

DISC is zowel individueel als voor teams te gebruiken. Individueel krijg je meer inzicht in persoonlijke kwaliteiten, de voorkeuren en behoeftes achter gedrag en waar jij mogelijk energie verliest. Bij teams gaat het vooral over de optimale samenstelling en elkaar beter leren begrijpen waardoor je meer op dezelfde golflengte met elkaar kunt communiceren. Hierdoor begrijp je elkaar veel beter!

Ik zet het DISC instrument met name in bij:

 • Individuele Coaching
 • Teamcoaching
 • Persoonlijk Leiderschap
 • Management Development

DISC Individuele coaching

Een DISC profiel is een analyse wat inzicht geeft in jouw eigen DISC stijl. Na het invullen van de (online) vragenlijst, en de daaruit volgende analyse, geeft dit profiel een duidelijke uitleg over iemands persoonlijke DISC stijl. Ter voorbereiding van onze coachingsgesprek vul jij deze vragenlijst in en en zullen we deze samen bespreken. Deze analyse zal jou meer inzicht geven in jouw gedrag en je helpen om jouw communicatie met anderen te verbeteren. Daarnaast vergroot het je individuele effectiviteit, en zal je jouw talenten nog meer optimaal kunnen gaan benutten.

Voor wie?

Deze DISC analyse is geschikt voor iedereen die meer inzicht wil in zijn of haar eigen communicatie- en gedragsstijl. Voor iedereen die beter wil leren afstemmen / meer invloed wil uitoefenen op anderen. Het vergroot je kennis van je eigen gedrag, actie en reactie. Hierdoor worden communicatie- en gedragspatronen beter zichtbaar.

Het DISC profiel geeft o.a. inzicht in:

 • De karakteristieken van jouw persoonlijke stijl en kernpatroon (jouw “werkelijke Ik”).
 • Hoe gedraag je je van nature? Hoe doe je de dingen?
 • Hoe reageert je onbewust op situaties? Hoe ga je om met situaties onder druk?
 • Talenten en groeimogelijkheden.
 • Sterktes en valkuilen op het gebied van communicatie.
 • Persoonlijke stijl in relatie tot werk of privé.
 • Communicatietips gerelateerd aan de verschillende DISC stijlen.

DISC teamtraining

Het ingewikkelde van communicatie, zeker in een team, is dat we niet weten wat de ander denkt, voelt of bedoelt. We interpreteren andermans gedrag vanuit ons eigen perspectief met onze eigen behoeften en bedoelingen. We vullen in en dan ontstaat er ruis en miscommunicatie. Verschillende typen mensen hebben verschillende manieren van doen en onderliggende behoeften. Met de DISC team training krijg je hier meer inzicht in zodat je elkaar beter kunt begrijpen. Je leert afstemmen op de behoeften van de ander en daarmee zal de relatie en communicatie harmonieuzer zijn.

Voor wie?

De DISC teamtraining is beschikt voor ieder team dat meer inzicht in elkaar wil krijgen en (nog) beter wil communiceren en samenwerken. Dit is vooral een must voor teams die intensief samenwerken.

De DISC teamtraining bestaat uit:

 • Een eendaagse training (Meerdaagse team trainingsdagen zijn mogelijk voor extra verdieping).
 • Een persoonlijke stijl (DISC) profiel voor ieder teamlid.
 • Een DISC grid van het gehele team.

Locatie: in-company of extern.

Indien gewenst kan een Drijfveren profiel toegevoegd worden aan de training.

Drijfveren grafiek

Toepassing Drijfveren

Ook de Drijfveren analyse is zowel individueel als voor teams te gebruiken. Het geeft je meer inzicht in de waarom van je handelen. Wat is belangrijk en waar geloof je in? Drijfveren analyses vergroten de kennis van persoonlijke waarden en overtuigingen die in ons verankerd zijn. Vaak gaan we ervan uit dat mensen om ons heen op een zelfde manier denken. We nemen aan dat we basiswaarden met elkaar delen, dat we hetzelfde belangrijk vinden. Mensen kunnen echter wezenlijk van elkaar verschillen en deze analyse geeft daar verder inzicht in.

Drijfveren Individuele coaching

Drijfveren bepalen in belangrijke mate wat we belangrijk vinden in het leven en in wat voor situaties we geneigd zijn om in actie te komen. Waar gedrag iets zegt over de manier waarop je reageert en handelt (bijvoorbeeld doortastend of meer afwachtend), geven je drijfveren de reden aan en bepalen ze in belangrijke mate de richting van je gedrag. Om goed te kunnen functioneren, is het van essentieel belang dat je drijfveren matchen met je werkzaamheden. Dit stimuleert je passie, vermindert vermoeidheid, inspireert en zal jouw motivatie verhogen.

Drijfveren analyses geven inzicht in 7 verschillende waarden:

 • Esthetische – het streven naar balans, harmonie, zelfrealisatie en vorm.
 • Zakelijke – het streven naar geld, praktische resultaten en opbrengsten.
 • Individualistische – het streven naar onafhankelijkheid en een unieke identiteit.
 • Politieke – het streven naar invloed, controle en verantwoordelijkheden.
 • Sociaal – het streven om anderen te helpen.
 • Ideële – het streven naar orde, regelmaat en structuur.
 • Intellectuele – het streven naar kennis, leren en de waarheid.

Na het invullen van de (online) vragenlijst, en de daaruit volgende analyse, geeft dit profiel een duidelijke uitleg over iemands persoonlijke Drijfveren profiel. Ter voorbereiding van onze coachingsgesprek vul jij deze vragenlijst in en en zullen we deze samen bespreken.

Drijfveren in teams

Als extra onderdeel van een DISC team dag is het mogelijk om ook de drijfveren van de teamleden te analyseren. Stel een teamlid is gedreven door het individualistische en een andere teamlid voornamelijk gedreven door het zakelijke, wat doet dit dan met de samenwerking? Hoe zie je elkaars sterkten en waar zitten de mogelijkheden om nog beter samen te werken? Verschillende typen mensen hebben verschillende manieren van doen en onderliggende behoeften. Met deze analyses krijg je hier meer inzicht in zodat je elkaar beter kunt begrijpen.

De Drijfveren teamtraining bestaat uit:

 • Samen met de DISC analyse een meerdaagse training.
 • Een drijfveren analyse voor ieder teamlid.

Locatie: in-company of extern.